Bericht van het bestuur

Alle wedstrijden van veld- en zaalvoetbalverenigingen gaan dit seizoen niet meer door, de competities worden niet meer hervat.

Het bestuur houdt de ontwikkelingen tijdens de coronacrisis scherp in de gaten en zal z.s.m. proberen te anticiperen waar dat kan.

Houd daarvoor onze communicatiekanalen in de gaten: deze website, Facebook en de nieuwsbrief.

Update d.d. 18 mei

Deze week (18 - 22 mei) werkt het bestuur in overleg met de gemeente een plan uit om alle teams weer 1 keer in de week te laten trainen. Zodra het plan klaar is, worden de spelers op de hoogte gebracht via de team-apps! Deze week traint de jongste jeugd weer volgens het schema van vorige week!

Update d.d. 12 mei

De kinderen in de basisschoolleeftijd trainen per maandag 11 mei weer. Het bestuur gaat 14 mei knopen doorhakken over het trainen door de teams met spelers die de 1,5-meter-regel in acht moeten nemen. Op het eigen complex moeten we rekening houden met de beperking dat alleen het hoofdveld beschikbaar is. Daarnaast kan niet elke trainer onder deze omstandigheden de training verzorgen. Zaken die we moeten onderzoeken zijn:

  • uitwijken naar een ander veld
  • andere trainingstijden, bijv. 's middags
  • andere/extra trainers zoeken en vinden

Update d.d. 22 april, in aanvulling op de nieuwsbrief van 20 april en de persconferentie van het kabinet op 21 april!

De firma Vertisol is (versneld) begonnen met de aanleg van het kunstgrasveld, hetgeen betekent dat het voetbalcomplex bouwterrein is en dus 'verboden toegang' geldt voor iedereen die niks met de aanleg van het kunstgrasveld te maken heeft.

Zoals het er nu voor staat kan SC Loppersum dus niets met de versoepelde regel van het kabinet dat de jongste jeugd (t/m 12 jaar) weer georganiseerd mag sporten/voetballen. We zullen in overleg met Vertisol en de gemeente van tijd tot tijd kijken of we op zeker moment toch weer kansen zien om 'los te gaan' met een training. Ouders (en spelers) worden eventueel op de hoogte gebracht van de mogelijkheden via de leiders/trainers.